Finansowanie odcinka S3 od Nowej Soli do Hradec Králové

Dzięki poprawce złożonej przez Artura Zasadę Parlament Europejski poparł współfinansowanie przez Unię Europejską budowy odcinka drogi szybkiego ruchu S3 od Nowej Soli do czeskiego Hradec Králové. Służyć temu będzie nowy instrument finansowy CEF Connecting Europe Facility „Łącząc Europę”.

Przewidywany poziom dofinansowania to nawet 85%. Poprawka zapewnia realne środki na budowę tej kluczowej dla Dolnego Śląska, województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego drogi. Jest to zwieńczenie już wcześniej podejmowanych przez europosła działań. Artur Zasada konsekwentnie podkreślał wagę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego m.in. w sprawozdaniu w sprawie strategii dla regionu Morza Bałtyckiego.

Współpraca polsko – japońska

19 kwietnia 2013 roku Artur Zasada zorganizował polsko – japońskie forum ekonomiczne. Do winnicy w Górzykowie przyjechali miedzy innymi Makoto Yamanaka – Ambasador Japonii w Polsce oraz Kojiro Shiojiri – Ambasador Japonii przy Unii Europejskiej. Oprócz dyplomatów przyjechało także 26 przedstawicieli japońskich firm (m.in. Bank of Tokyo-Mitsubishi, Funai, Suzuki, Takenaka, Hitachi) i instytucji, m.in.: SHOKOKAI (Polsko-Japońska Izba Handlu i Przemysłu) i JETRO (Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego).

Bezpośredni kontakt przedstawicieli biznesu z japońskimi instytucjami był niezwykłym wydarzeniem i niepowtarzalną szansą na nawiązanie trwałej współpracy. Poza tym dzięki Arturowi Zasadzie od października 2013 roku rozpoczął się bezpłatny lektorat języka japońskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Natomiast w Brukseli w kwietniu 2012 roku odbyła się wystawa fotograficzna poświęcona pamięci tragicznych wydarzeń spowodowanych trzęsieniem ziemi u wybrzeży wyspy Honsiu.

Lekcje europejskie i porady

Od 2010 roku asystenci Artura Zasady przeprowadzili aż pół tysiąca lekcji europejskich, w których uczestniczyło 15000 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w trakcie trwania kadencji udzielili 689 porad, które dotyczyły pozyskiwania funduszy, a także realizacji i rozliczenia projektów unijnych.

Wizyta Komisji Transportu i Turystyki w Polsce

W dniach 15-17 lipca br. miała miejsce pierwsza w Polsce wizyta Komisji Transportu i Turystki Parlamentu Europejskiego na czele z jej przewodniczącym Brianem Simpsonem. Na zaproszenie Artura Zasady europosłowie odwiedzili między innymi Dolny Śląsk i Region Lubuski, aby na własne oczy przekonać się o potrzebach zachodniej Polski. Szczególne zainteresowanie gości wzbudził odnowiony Dworzec Główny we Wrocławiu.

W czasie pobytu w Polsce delegacja Parlamentu Europejskiego została zaznajomiona z planami wykorzystania Odry, jak również miała okazję naocznie przekonać się o tym, że warto skierować środki z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” na budowę drogi szybkiego ruchu S3, biegnącej od Szczecina, przez Zieloną Górę, Zagłębie Miedziowe, Bolków i Kamienną Górę aż do Czech.

Prawa pasażerów podróżujących drogą powietrzną

Z ramienia Grupy EPL Artur Zasada był odpowiedzialny za raport dotyczący praw pasażerów podróżujących drogą powietrzną, na podstawie którego Komisja Europejska przygotowała nową propozycję legislacyjną. Pomysły Artura Zasady, m.in. możliwość korygowania pomyłek w nazwiskach popełnionych podczas rezerwacji lub zakaz doliczania zawyżonych opłat za kartę kredytową do ceny biletu to inicjatywy, które w najbliższym czasie staną się prawem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.

Wsparcie dla kobiet z obszarów wiejskich

Priorytetem w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Artura Zasady stał się między innymi rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Europoseł przeprowadził konsultacje społeczne w zachodniej części kraju. Spotkali się na nich przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, organizacji kobiecych, ośrodków pomocy społecznej, samorządów oraz policji.

W oparciu o raport z konsultacji Artur Zasada zaproponował szereg poprawek do sprawozdania dotyczącego sytuacji kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Usługi obsługi naziemnej na europejskich lotniskach

Artur Zasada jest odpowiedzialny w Parlamencie Europejskim za rozporządzenie dotyczące usług obsługi naziemnej na lotniskach UE. To dzięki jego determinacji udało się wypracować standardy minimalne, które będą musiały być respektowane przez firmy zajmujące się obsługą pasażerów i samolotów.

Określony zostanie między innymi maksymalny czas oczekiwania na bagaż, minimalna ilość osób przyjmujących walizki lub też właściwa ilość płynu do odladzania samolotów w lotniskowych zbiornikach

Sieć szybkich kolei w Unii Europejskiej

Podczas Polskiej Prezydencji Artur Zasada wraz ze Wspólnotą Kolei Europejskich i Zarządców Infrastruktury Kolejowej zorganizowali w Parlamencie Europejskim konferencję na temat przyszłości kolei dużych prędkości (KDP) w Unii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, największych sieci kolejowych oraz branż powiązanych z sektorem transportu. Celem spotkania było m.in. wypracowanie porozumienia pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie połączenia niemieckich kolei dużych prędkości z przyszłą polską linią KDP. Połączy ona Warszawę, Wrocław, Łódź oraz Poznań.

Porozumienie lotnicze Unia Europejska – Stany Zjednoczone

Raport Artura Zasady w sprawie porozumienia lotniczego UE–USA jest dokumentem o szczególnej wadze. Rynki lotnicze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych to około 60% światowego ruchu lotniczego. Ich wzajemne otwarcie przyniesie przewoźnikom szereg korzyści gospodarczych, a pasażerom zagwarantuje nową jakość w połączeniach transatlantyckich.

Akcja informacyjna Podróżujesz z dzieckiem? Przeczytaj!

Ogólnopolska akcja informacyjna „Podróżujesz z dzieckiem? Przeczytaj” to pomysł Artura Zasady. Dzięki ulotkom rozdawanym na największych polskich lotniskach oraz publikacjach prasowych europoseł przypomniał rodzicom i osobom starszym o przysługujących im prawach.