• Program Zjednoczonej Prawicy

Gospodarka

Rozwój przez innowacyjność
Krótkoterminowość nowych przepisów gospodarczych
Wprowadzenie Wielkiego Inwestycyjnego Programu Rozwojowego

Podatki

Opodatkowanie dużych sieci handlowych
Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych
50% ulga od zysków kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów badawczo-rozwojowych

Przedsiębiorcy

Wprowadzenie Karty Drobnego Przedsiębiorcy
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
Deregulacja systemowa: radykalne ograniczenie i uproszczenie podatków oraz ograniczenie kosztów dla pracodawców

Rolnictwo

Stabilne finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Zapewnienie sprawnej administracji działającej na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi
Utworzenie jednej Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez zespolenie istniejących obecnie

Obronność

Wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego
Modernizacja technologiczna Wojska Polskiego
Odbudowa rezerw osobowych Wojska Polskiego

Ochrona Zdrowia

Poprawa opieki zdrowotnej nad seniorami
Lekarz rodzinny szybko dostępny dla każdego
Poprawa profilaktyki zdrowotnej i opieki nad dziećmi w domu i w szkole

Oświata

Powszechne i bezpłatne przedszkola
Prawo rodzica do decydowania, czy posłać sześciolatka do szkoły
Likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8 lat szkoły podstawowej i 4 lat liceum

Polityka Zagraniczna

Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce
Wzmocnienia obecności NATO w naszej części Europy
Reintegracja współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej