tir

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65

Jednym z priorytetów pracy Artura Zasady na forum Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego było promowanie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Korytarz ten połączy Morze Bałtyckie z Adriatykiem, biegnie od Szwecji przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry aż po Chorwację. Jest to bez wątpienia najkrótsze i najtańsze połączenie Skandynawii z Europą Środkową, Półwyspem Apenińskim i Bałkanami.

W niedługim czasie na polskim odcinku korytarza osiągniemy pełną intermodalność, czyli będziemy wykorzystywać wszystkie środki transportu – transport drogowy, kolej, transport morski i wodny śródlądowy oraz lotnictwo.

Artur Zasada jest autorem dwóch ważnych poprawek dotyczących Korytarza CETC-ROUTE65. Dzięki pierwszej z nich będzie możliwe współfinansowanie przez Unię Europejską budowy odcinka drogi szybkiego ruchu S3 od Nowej Soli do czeskiego Hradec Králové. Służyć temu będzie nowy instrument finansowy CEF Connecting Europe Facility „Łącząc Europę”. Wysokość dofinansowania na budowę tej ważnej drogi to aż 85%.

Druga poprawka została przyjęta przez Parlament Europejski w sprawozdaniu w sprawie strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Znalazł się w niej zapis mówiący o konieczności uwzględnienia połączenia między regionem Morza Bałtyckiego a innymi regionami europejskimi poprzez Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65.

Porty w Świnoujściu i Szczecinie

Tworzą jeden z największych na Morzu Bałtyckim uniwersalny kompleks portowy.

Droga ekspresowa S3

Droga ekspresowa w zachodniej części Polski o planowanej długości 478,2 km, wytyczona południkowo ze Świnoujścia do Lubawki. Na całym odcinku posiada kategorię drogi krajowej i jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jednocześnie stanowi fragment międzynarodowej trasy E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym.Źródło – Wikipedia.pl

Rzeka Odra

To najdłuższa śródlądowa droga wodna w Polsce. Obecnie trwają prace nad regulacją koryta rzeki.

Lotnisko Zielona Góra-Babimost

To średniej wielkości, dobrze wyposażony port lotniczy, mający połączenia z Warszawą i Gdańskiem.

Linia kolejowa CE-59

Popularnie zwana „Odrzanką”, biegnąca od Szczecina, przez Kostrzyn, Zieloną Górę, Wrocław, do Międzylesia. W latach 2014-2020 przeprowadzona zostanie rewitalizacja na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy (koszt 1 mld zł).

Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika

To jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Polsce. Nowy, warty 300 mln zł terminal T2 to doskonała wizytówka stolicy Dolnego Śląska.

Co uważa Pan za swój największy sukces w Parlamencie Europejskim?

– Trudno wybrać ten jeden najważniejszy. Dla regionu lubuskiego zdecydowanie było to pozyskanie środków na dokończenie drogi ekspresowej S3. Dzięki mojej poprawce do nowego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” udało się zagwarantować środki na budowę drogi S3 od Nowej Soli do czeskiego Hradec Kralove. Dofinansowanie może wynieść ponad 50%!

Jak wygląda „od kuchni” takie złożenie poprawki?

– To dość skomplikowany proces, a złożenie poprawki to tylko ostatnia, techniczna czynność. Prawdziwą pracę wykonuje się już co najmniej na rok przed głosowaniem. Nie inaczej było w tej sprawie. Kiedy dowiedziałem się, że Komisja Europejska opublikowała nową propozycję legislacyjną, zorganizowałem specjalną konferencję w Brukseli. Razem ze swoją czeską koleżanką, poseł Olgą Sehnalovą, zaprosiliśmy m.in. dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za Sieć Transportową TEN-T w Komisji Europejskiej, ministrów transportu Polski i Czech oraz wszystkich europosłów z komisji transportu. Przedstawiliśmy im stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie nowego dokumentu, podkreśliliśmy też wagę drogi S3.

Zrozumieli od razu jak ważne jest to połącznie dla regionu?

– Wydaje mi się, że tak, choć oczywiście Komisja Europejska niczego nie mogła obiecać. Wiedzieliśmy, że co najmniej kilkudziesięciu innych posłów będzie zabiegać o dofinansowanie budowy dróg w swoich regionach. Ostatecznie przyjęto tylko kilka projektów.

Co zdecydowało o tym, że to właśnie S3 zyskała poparcie Parlamentu?

– Kilka kwestii. Po pierwsze fakty: droga ekspresowa S3 to najkrótsze połączenie drogowe pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem, oś Środkowoeuropejskiego KorytarzaTransportowego CETC. Po drugie przychylność posła sprawozdawcy, pana Dominique Riquet. Pamiętam, jak siedzieliśmy pochyleni nad mapą w jego biurze i tłumaczyłem mu którędy droga będzie przebiegać. Dominique Riquet, dystyngowany, emerytowany chirurg z Francji w pewnym momencie przerwał mi i podniósł wysoko rękę chcąc abym przybił mu „piątkę”. Powiedział, że wszystko rozumie i że będzie walczył o S3 podczas negocjacji z Radą. Dotrzymał słowa. Obiecałem, że zaproszę go na otwarcie drogi. Mam nadzieję, że będzie to już niebawem.

Dziękuję i życzę powodzenia!

Kalendarium wprowadzenia poprawek

dotyczących zakwalifikowania części trasy S3 do finansowania w ramach CEF-u (Instrument Finansowy „Łącząc Europę).

 • 19.10.2011
  Komisja Europejska publikuje propozycję legislacyjną Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument „Łącząc Europę”.
 • 15.03.2012
  Parlament Europejski ogłasza, że nad dokumentem będą pracowały dwie komisje właściwe – Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) oraz Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Powołani zostali też sprawozdawcy: Dominique Riquet (Frakcja EPP), Ines Ayala Sender (Frakcja SD) oraz Adina-Ioana Valean (Frakcja ALDE). Miało to zapewnić szeroką koalicję i większość w PE. Komisje opiniujące do tego dokumentu to Komisja Budżetowa (BUDG) – sprawozdawca Göran Färm (Frakcja SD) oraz Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) – sprawozdawca Markus Pieper (PPE).
 • 27.03.2012
  Pierwsza wymiana poglądów na temat dokumentu w PE.
 • 28.03.2012
  Artur Zasada wraz z czeską posłanką Olgą Sehnalovą organizuje w Parlamencie Europejskim konferencję dotyczącą stanowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej wobec propozycji Komisji Europejskiej dot. TEN-T oraz CEF-u. Na konferencji poseł A. Zasada porusza m.in. kwestię S3. W spotkaniu uczestniczą wiceministrowie transportu Polski i Czech Panowie Maciej Jankowski i Ivo Toman, a także Jean Erique Paquet z Komisji Europejskiej, Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Transeuropejską Sieć Transportową TEN-T.
 • 24.04.2012
  Wspólne wysłuchanie komisji TRAN i ITRE dotyczące instrumentu „Łącząc Europę”.
 • 18.09.2012
  Prezentacja projektu sprawozdania oraz wyznaczenie terminu na składanie poprawek do dokumentu. Posłowie Artur Zasada oraz Piotr Borys składają poprawkę dotyczącą możliwości współfinansowania odcinka drogi ekspresowej S3 ze środków instrumentu finansowego CEF.
 • 8.11.2012
  Rozpatrzenie poprawek. Do dokumentu i jego załączników złożono ogółem 743 poprawki.
 • 8.11.2012 – 18.12.2012
  Konstruowania poprawek kompromisowych przez grupy polityczne.
 • 18.12.2012
  Głosowanie dokumentu w czasie połączonego posiedzenia komisji TRAN i ITRE. Przyjęty został m.in. kompromis 39k, zakładający uwzględnienie w instrumencie finansowym połączenia od Nowej Soli do Hradec Kralove, COMP 39k other sections of core network and cross-border Priority Project.
 • 05.2015
  Minister Maria Wasiak na konferencji prasowej poinformowała, o podpisaniu porozumienia z Rządem Republiki Czeskiej dotyczącego wspólnego wniosku o dofinansowanie z funduszu ‚Łącząc Europę” budowy drogi S3 z Polski do Hradec Kralove.